Outsourcing

 • Operácie zdieľaných služieb
 • Prechod zákazníka
 • Riadenie incidentov
 • Hlásenie úrovne služieb
 • Labour reshoring
 • Spracovanie výmenných kurzov
 • hlásenie
 • Automatizované zasielanie správ
 • Podpora služieb zákazníkom
 • podávanie
 • Technická podpora
 • Škrabanie webu
 • Zrýchlenie pracovného toku
 • Integrácia systému

EXPERIENCE THE TECHNOLOGY FOR YOURSELF!

Contact us