Insurance

  • Poistné listy
  • KYC
  • Ukončenie poistenia
  • Pátracie úrady
  • Aktualizovanie kmeňových dát
  • Zmeny platobných podmienok
  • Presmerovanie nárokov na správne oddelenia
  • Archivácia dokumentov
  • Uznávanie škôd

EXPERIENCE THE TECHNOLOGY FOR YOURSELF!

Contact us