Zdravie

  • Klasifikácia výsledkov
  • Spracovanie žiadostí
  • Rezervácie na ošetrenie
  • Posielanie SMS / e-mailu pre pacientov
  • Vytváranie požiadaviek
  • Zasielanie správ poisťovniam
  • Kontrola faktúry
  • Hlásenie o laboratórnych výsledkoch
  • Zber a analýza údajov
  • Výpočet sociálnych dávok, analýza a konanie

EXPERIENCE THE TECHNOLOGY FOR YOURSELF!

Contact us